Ósme Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble pod patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy i Senatora RP Jarosława Obremskiego • 29-30 września, Wrocławski Klub Anima

Harmonogram

Sobota, 29 wrze­śnia
11.00-12.00 – zapisy
12.00-12.15 – uro­czy­ste otwar­cie tur­nieju
12.15-15.00 – rundy I-III
15.00-16.00 – prze­rwa obia­dowa
16.00-20.00 – rundy IV-VII

Nie­dziela, 30 wrze­śnia
9.30-14.30 – rundy VIII-XII
14.30-15.00 – cere­mo­nia zamknię­cia turnieju

© 2012 WKS Siódemka • nie widzisz tekstu?